Skip to main content

Craniosacraal therapie bij tinnitus

Maak tinnitus draagbaar door craniosacraaltherapie

In Nederland hebben naar schatting 2 miljoen mensen wel eens last van tinnitus. Daarvan heeft ongeveer 15 procent continu last. Bij ongeveer 60.000 mensen heeft tinnitus grote invloed op de kwaliteit van leven. Slaap- en concentratieproblemen, depressiviteit, persoonlijke problemen, problemen op het werk of in de sociale omgeving kunnen het gevolg zijn.

Maak tinnitus draagbaar door craniosacraaltherapie

Craniosacraaltherapie zorgt voor ontspanning van het (centrale) zenuwstelsel en richt uw aandacht meer naar de rest van uw lichaam. U stapt uit de vicieuze cirkel en de tinnitus raakt meer naar de achtergrond.

Het ontspannen van het centrale zenuwstelsel remt de activiteit van het limbische systeem en het autonome zenuwstelsel. Dit zorgt ervoor dat stress (door angst, onzekerheid, frustratie of irritatie) afneemt. De negatieve associatie (van het tinnitusgeluid met een negatief gevoel) verandert in een neutrale associatie. De tinnitus zakt steeds meer weg uit de waarneming.

Craniosacraaltherapie begeleidt u om meer bewust te worden van uw lichaam en leert u om  spanning in uw lichaam los te laten. Het geeft handvatten om uit het hoofd te gaan en meer bewust en ontspannen in uw lichaam te zijn.

Craniosacraaltherapie zorgt voor ontspanning van bindweefsel, ook die van het ademhalingsdiafragma, het middenrif. Een ontspannen ademhaling en het bewust volgen van de ademhaling in uw lichaam, zorgt ervoor dat u uw focus naar het lichaam kan leiden. Door het loslaten van spanning in het middenrif komt er meer ruimte en bewegingsvrijheid. U gaat beter in uw vel zitten en de vitaliteit neemt toe.

Diepe ontspanning van uw systeem zorgt automatisch voor een positief effect op het slaappatroon. Als u beter slaapt bent u meer uitgerust en minder gevoelig voor stress.

Concreet: craniosacraaltherapie verlaagt stress en vermoeidheid en leidt de aandacht weg van het tinnitussignaal.

Meer informatie over tinnitus en craniosacraaltherapie

Het waarnemen van geluid

De hersenen spelen een belangrijke rol in het horen of waarnemen van geluid. Geluidstrillingen van een externe geluidsbron worden in het binnenoor via beweging van de trilhaarcellen omgezet in elektrische signalen. Deze worden  via de gehoorzenuw naar de hersenschors gestuurd. Hier vindt matching plaats van het elektrische patroon en op dat moment neemt u bewust een geluid waar.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat we ook zonder uitwendige geluidsbron elektrische signalen in de zenuwen als geluid kunnen waarnemen.

De betekenis van geluid

Sommige geluiden hebben een speciale betekenis (bijvoorbeeld het horen van je naam in een druk café). De aanwezigheid van onbewuste filters zorgt ervoor dat u selectief uw aandacht kan richten op een bepaald geluid.

Een aangeleerde reactie op een geluid dat een speciale betekenis heeft, wordt een geconditioneerde reactie genoemd.

Het gehoorsysteem heeft een groot aantal verbindingen met het limbische systeem en het autonome zenuwstelsel.  Het lymbisch systeem maakt het mogelijk dat u emoties ervaart en leert. Zo krijgt ieder geluid waarvan we een betekenis hebben geleerd, een “gevoelslabel”.

Een negatief gevoelslabel (bijvoorbeeld een gevoel van angst of irritatie) heeft als gevolg dat het autonome zenuwstelsel geactiveerd wordt. De spierspanning wordt groter, de hartslag verhoogt, de ademhaling versnelt en u begint te zweten.

Daarnaast zijn er ook geluiden die een positief of neutraal gevoelslabel hebben. Deze leiden niet tot een verhoogde activiteit van het autonome zenuwstelsel.

Tinnitus

Mensen die last hebben van tinnitus nemen continu suizende, brommende of piepende geluiden in hun hoofd waar. Tinnitus kunt u zien als het waarnemen van spontane zenuwactiviteit in het auditieve deel van de hersenen als geluid, zonder dat daarbij sprake is van een externe geluidsbron. Tinnitus wordt ook wel het fantoomgeluid van het zenuwstelsel genoemd.

Wanneer tinnitus voor het eerst optreedt, ervaart u het als een nieuw signaal. Er zijn geen patronen aanwezig in het auditief geheugen, die overeenkomen met het tinnitussignaal. Het nieuwe signaal is niet te plaatsen in een bepaalde categorie, u kunt er geen betekenis aan geven. Telkens als u het tinnitusgeluid weer hoort, kan er een gevoel van onbehagen ontstaan. Er ontstaat een geconditioneerde reactie met een negatief gevoelslabel en het autonome zenuwstelsel wordt geactiveerd met als gevolg toename van spanning.

Tinnitus kan als (licht) bedreigend ervaren worden. Het kan u irriteren en u onzeker maken over uw toekomst (bijv. angst dat het nooit meer weg zal gaan). Het kan impact hebben op het ervaren van rust en stilte. Door dit alles wordt er onbewust nog meer aandacht aan de tinnitus gegeven, een versterkend effect.

Er is wetenschappelijke aanwijzing dat stress het zenuwstelsel overgevoelig maakt. De zenuwcellen in de auditieve hersenschors worden als gevolg van stress gevoeliger voor activering. Hierdoor neemt de tinnitus toe. U komt in een vicieuze cirkel terecht en krijgt problemen met slapen, concentreren en  ontspannen. Op den duur raakt u oververmoeid, somber en angstig. De kwaliteit van leven neemt af.

Tinnitus en gehoorverlies

Tinnitus komt vaak voor bij mensen die gehoorverlies hebben. Als de haarcellen in het binnenoor minder goed functioneren, ontstaat er compensatoir overactiviteit van de zenuwcellen in de auditieve hersenschors. Daarnaast is gebleken dat mensen met gehoorverlies, activiteit in de zenuwcellen sterker waarnemen. Zij zijn er gevoeliger voor geworden. De tinnitus wordt sterker waargenomen.

Tinnitus en craniosacraaltherapie

Het is van belang om te leren gaan met de reacties en emoties die u ervaart als gevolg van tinnitus, zodat de impact van tinnitus op uw leven minder wordt en de tinnitus meer op de achtergrond raakt.

Craniosacraaltherapie neemt het lichaam als ingang om u hierin te begeleiden. Craniosacraaltherapie richt zich op diepe ontspanning van het centrale zenuwstelsel.

Ontspanning van lichaam en geest zorgt ervoor dat u minder stress ervaart en beter met stress kunt omgaan. Minder stress maakt het zenuwstelsel minder gevoelig voor activering. En door uw aandacht te verplaatsen naar uw lichaam, neemt u de tinnitus minder waar.

Review 1

Ik kreeg last van tinnitus, oorsuizen. Via het Audiologisch Centrum Kentalis kreeg ik het advies om naar Marjan Sonneveld te gaan voor craniosacraal therapie. Na een aantal consulten kon ik al beter met de tinnitus omgaan. Het was een zeer positieve ervaring en ik heb er nog steeds veel aan.

T. van Dillen

Review 2

Vanuit het Audiologisch Centrum werd mij craniosacraal therapie aangeraden bij Marjan Sonneveld. Na een kort, verkennend gesprek ging de eerste behandeling meteen van start. Het voelde goed aan. Het contact met Marjan was van het begin af aan heel prettig, rustgevend en positief. Al snel was er dan ook sprake van vertrouwen en kon ik me in toenemende mate ontspannen. De zachte aanrakingen brengen stromingen en reacties in het lichaam teweeg, die onverwacht en niet te beïnvloeden zijn. Elke behandeling voelt anders en laat zich niet voorspellen. Zo ervaar ik de ene behandeling als rustig en ontspannen, maar kan de volgende sessie heel heftig en emotioneel zijn. Het is voor mij absoluut een wonderlijke ervaring. Aan het eind van de behandeling volgt een kort nagesprek als afronding. Soms krijg ik nog wat tips en ontspanningsoefeningen en elke keer stap ik met een positief gevoel de deur uit. De uren na de behandeling moet ik het meestal even rustig aan doen. Na het herstel voel ik me vervolgens meer ontspannen en rustiger. Elke keer kom ik een stapje verder in het zoeken van de balans tussen in- en ontspanning.

Deze therapie kan ik een ieder van harte aanbevelen!

 Hylde

 

Maak een afspraak met Marjan Sonneveld.

tinnitus en craniosacraaltherapie

Craniosacraal therapie bij tinnitus