Skip to main content

Wat is Manuele Therapie

Manuele Therapie is een behandelmethode welke zich richt op het verbeteren van het functioneren van de gewrichten in het menselijk lichaam.
Doelstelling: problemen met het bewegen op te lossen of te doen verminderen.
Daarnaast zal bij verbetering van de bewegelijkheid vaak de pijn verdwijnen, omdat er een betere belastbaarheid ontstaat.

Manuele Therapie heeft enerzijds dus het doel gewrichten beter te laten bewegen en anderzijds de houding en de mobiliteit te optimaliseren.
Daarom is Manuele Therapie bij uitstek geschikt ter behandeling van bewegingsgerelateerde problemen van de gewrichten.

De Manueel Therapeut zal zich niet alleen richten op het verbeteren van de bewegelijkheid van de gewrichten, tevens voorziet het behandelprogramma ten slotte ook in het geven van goede instructies, adviezen en begeleiding.
Conclusie: er wordt inzicht gegeven in gezond bewegen.

Manuele therapie opleiding

De Manuele Therapie opleiding is een 3-jarige vervolgstudie na de opleiding Fysiotherapie.
Daarmee heeft de Manuele Therapeut extra kennis opgedaan in het bijzonder wat betreft de bewegingsmogelijkheden en behandeling van de wervelkolom.

Behandelplan manuele therapie

Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld, zodat direct na het eerste consult de behandelmogelijkheden kunnen worden bepaald.
Zodoende heeft men duidelijkheid over het vervolg van de behandeling.

Wat is het verschil tussen fysio en manuele therapie?

De Fysiotherapeut richt zich op de spieren, pezen, kapsels en banden van het lichaam.
Daarnaast richt deze zich op de verstoorde bewegelijkheid van gewrichten.

De Manueel Therapeut doet dit op dezelfde wijze, maar de aandacht zal in het bijzonder uitgaan naar het optimaal functioneren van de gewrichten.

Daarnaast hanteert de Manueel Therapeut speciale technieken ter betering van de functie van de andere gewrichten (onder andere de schouder).
Kortom: de Manueel Therapeut heeft een specifiek en gespecialiseerd aandachtsgebied.

Wanneer en bij welke aandoeningen kunt u de Manueel Therapeut raadplegen?

Als een gewricht niet goed functioneert, bijvoorbeeld door pijn of een beperking, kan Manuele Therapie uitkomst bieden. Nadat de behandeling heeft plaatsgevonden is het resultaat in veel gevallen direct merkbaar. Behandelde gewrichten zijn soepeler en bewegen gaat gemakkelijker.

Zoals gezegd zijn er vele behandelindicaties:
In het bijzonder geldt dit voor functiestoornissen aan de gewrichten (wervelkolom en perifere gewrichten).
Daartoe behoren de volgende voorbeelden:

  • nekpijn (en een mogelijk daarmee samenhangende beperking in de bewegelijkheid);
  • schouderklachten (al dan niet gepaard gaande met uitstraling in de arm);
  • lage rugklachten;
  • beperkingen ofwel pijn in de hoge wervelkolom, maar ook ten aanzien van de ribben;
  • heupklachten (functieproblematiek of pijn).

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) geeft voorlichting over manuele therapie.

Werkwijze van de Manueel Therapeut

Ten eerste: de intake.
Tijdens de in intake wordt informatie ingewonnen over het ontstaan, de oorzaak en het beloop van de aandoening.
Deze intake is nodig om een goed beeld te verkrijgen van de beperking en het beloop.
Op basis hiervan wordt een diagnose gesteld.
Als een gewricht niet goed beweegt, bijvoorbeeld door pijn of een beperking, kan Manuele Therapie uitkomst bieden.
De diagnose is de basis van het behandelplan.
Het behandelplan wordt met de patiënt doorgesproken.
Zodra voorgaande procedure is voltooid zal de behandeling plaatsvinden.

Ten tweede: de behandeling.

De manueel therapeutische behandeling vindt plaats in de hiervoor ingerichte en geoutilleerde praktijkruimte, dus niet bij de patiënt aan huis.

Meer weten?

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Richard van Leeuwen.
Richard van Leeuwen is tevens Mulligan practitioner.

Manuele therapie

Manuele therapie Praktijk Brouwersgracht

 

Onze manueel therapeuten