Skip to main content

Klachten en behandeling

Wat is oedeem

Oedeem is een teveel aan vocht in het weefsel (zwelling) als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aanvoer en afvoer van vocht. De klachten kunnen optreden na een operatie als het vocht onvoldoende wordt afgevoerd.

Klachten

Indien u last hebt van onderstaande klachten kan oedeemfysiotherapie uitkomst bieden:

 • zwelling;
 • zwaar of vermoeid gevoel;
 • strak en gespannen gevoel;
 • tintelingen;
 • pijn;
 • beperkingen in het bewegen;
 • beperkingen in uw dagelijks functioneren.

Behandeling is vaak noodzakelijk om een verdere toename van oedeem te voorkomen.

Behandelmethode

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie stelt de therapeut met u een behandelplan op. Oedeemtherapie kan uit verschillende onderdelen bestaan:

 • het geven van voorlichting en adviezen;
 • manuele lymfdrainage, een zachte vorm van massage gericht op het stimuleren van de afvoer van het oedeem;
 • oefentherapie;
 • ademhalingstherapie;
 • compressietherapie in de vorm van zwachtelen en advies over een goede therapeutisch elastische kous (TEK);
 • fasciatechnieken;
 • Lymf Taping.

De behandeling vindt plaats bij een aangename temperatuur en in een rustige sfeer.

Effecten na de behandeling

 • vermindering van oedeem, daardoor een minder strak en zwaar gevoel;
 • inzicht in de klacht, u leert wat u kunt doen om het herstel te bevorderen;
 • vermindering of opheffen van de beperkingen in het bewegen;
 • meer energie.

Meer informatie kunt u vinden