Skip to main content

Depressie is goed te behandelen

Vraag om hulp!
Neem contact op met uw huisarts.
60% is na een half jaar hersteld.

U heeft zelf veel invloed op uw herstel:

  • Een actieve houding en levenswijze hebben een gunstige uitwerking op het beloop;
  • Terughoudendheid in het gebruik van alcohol en drugs is belangrijk om het herstel te bevorderen;
  • Dagstructurering en activiteitenplanning.

    Bron: NHG standaard Depressie