Skip to main content

Privacy Policy

Privacy Policy en beroepsethiek

Praktijk Brouwersgracht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

In onze Privacy Policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Praktijk Brouwersgracht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De regels omtrent de beroepsethiek zijn vastgelegd in de verschillende kwaliteitsregisters.
Bekijk hier bij welke kwaliteitsregisters we zijn aangesloten.