Skip to main content

Privacy

Privacy en beroepsethiek

Uw privacy is bij ons gewaarborgd. We houden ons aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aan de regels omtrent de beroepsethiek die zijn vastgelegd in de verschillende kwaliteitsregisters. Bekijk hier bij welke kwaliteitsregisters we zijn aangesloten.

Uw gegevens

Zonder uw toestemming (mondeling of schriftelijk) geven wij nooit gegevens uit uw behandeldossier door aan derden.